Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İdris Baba Türbesi

İdris Baba Türbesi

İdris baba türbesi günümüzde Macaristan sınırları içinde kalmıştır. "Peçuy'da büdelâdan İdris Baba adı verilen bir meczûb-ı ilâhî vardı. O nice keramet ve velâyeti zâhir bir aziz idi. Hemen kabrinin üstüne bir kubbe yapılmış, baba o vakitler yaşıyordu. Peçuylu, onla beraber 1000 senesinde Bosna beylerbeyi Hasan Paşa'nın yanına giderken karşılaştığına göre İdris Baba XVI. Asrın sonlarında ya da XVII. Asrın önce senelerinde can vermiş ve kabri üzerine kubbeli bir türbe yapılmıştır.

İdris Baba Türbesi, Macaristan'ın elden çıkmasının sonrasında 1693'ten ardından Cizvit tarikatı aracılığıyla şapele dönüştürülmüş, pencerelerinden bir tanesi bozularak buraya 1/2 yuvarlak çıkıntı şeklinde bir apsis eklenmiştir. Fakat yapının hristyanların ibadet yeri belirlemesi fazla sürmemiş, Macar yazarlarının ifadesine göre XVIII ve XIX. Yüzyıllarda baruthane olarak da kullanılmıştır. 1912-1913 senelerinde István Möller aracılığıyla bir dereceye denli restore edilmiş, bu arada apsis de kaldırılmış, ama tepesinde bulunan haç bırakılmıştır (Molnár, lv. XXVI). 1917'de Budapeşte Mimarlık Okulu çalışmaları aralarında bu ülkedeki Türk yapılarının asıllarını çizdirerek bir albüm şeklinde yayımladığında İdris Baba türbesinin de tasarı ve kesitleri çıkarılmıştır. Bu çizimlerin teknik yönden muhteşem meydana geldiği söylenemezse de yeniden o senelerdeki hali gösteren birer doküman olarak da değerlidir. İdris Baba Türbesi 1961-1963'te bir daha onarım görmüş, bu arada önceden sandukanın bulundukları yerde bir kazı yapıldığında İdris Baba'nın iskeletine epeyce tamam bir takdirde rastlanmıştır. İdris, 1937'de Cezayir'in Kostantine ilindeki Ecole Primaire Supérieur'e öğretmen atama edildi. Bu misyonu esnasında hazırlamaya başladığı hekime çalışmasını II. Hayat Savaşı sebebinden bırakmak zorunda kaldı.

1946 seneyi Aralık ayı içinde Carnot Lisesi'nde Arapça öğretmenliğine atama edildi. Bu okulda vazife yaptığı zaman arasında Arap dili ve İslâm medeniyeti konusunda derinliğine haber edinme imkânı buldu. 195bir'de Paris Üniversitesi'ne ilişkili Tunus Institut des Hautes Etudes'te öğretim görevliliğine getirildi. Maurice Gaudefroy-Demombynes, Georges Colin, Louis Massignon, William Marçais ve Robert Brunschving benzeri şarkiyatçılardan mühim ölçüde faydalandı. 1957 senesinde Cezayir'e geçtiğimiz İdrîs, Edebiyat Fakültesi'nde Batı Arap tarihi dersini okutmaya başladı. Robert Brunschving'in tavsiyesiyle hazırladığı hekime tezini 1959'da tamamladıktan ardından fakültede Arapça derslerine girdi. Bununla Beraber Institut d'Etudes Islamiques ve Institut d'Etudes Politiques'te de ders verdi. 1962'de Cezayir'in özgürlük hareketi esnasında vazife yaptığı fakültenin Bordeaux Üniversitesi'ne nakledilmesi üzerlerine Fransa'ya gitti. Burada kaldığı on 5 yıl süresince Mağrib ve Endülüs tarihine konusunda araştırmalarını sürdüren İdris 28 Nisan 1978'de can verdi.

Mağrib ve Endülüs tarihiyle alakalı çalışmalarının yakınında Arap dili, grameri, yazısı ve fonetiği üzerindeki çalışmalarıyla da bilinen İdris'in en mühim yapıtı hekime tezi meydana gelen La Berbérie orientale sous les Zirides, Xe-XIIe siècles isimli kitabıdır (I-II, Paris 1962). Tunus tarihinde mühim yeri meydana gelen Zîrîler Devleti hakkındaki bu eser, Hammâdî es-Sâhilî aracılığıyla ed-Devletü's-Sanhâciyye adıyla Arapça diline çevrilmiştir (I-II, Beyrut 1992). İdrîs, Ebü'l-Kasım el-Lebîdî'nin Menâkıbü Ebî İshâk el-Gabenyânî ve Ebü't-Tâhir el-Fârisî'nin Menâkıbü Muhriz b. Halef isimli yapıtlarını Fransızca tercümeleriyle beraber tek cilt şeklinde yayımlamıştır (Paris 1959). Öbür yandan Venşerîsî'nin Miyârü'l-muğrib'i üstünde çalışmış, bu eserden tercih fetvalar ışığında Batı İslam dünyasında evlenme konusunda analizler yapmıştır (SIr., 32 [1970], s. 157-167; Revue du monde, sy. 12 [1972], s. 45-62; sy. 17 [1974], s. 71-105; sy. 25 [1978], s. 119-138; çalışmaları amaçlı bununla beraber bk. Sourdel, XLVI/2 [1982], s. 157-161).
Son Güncelleme : 19.01.2024 00:23:41
İdris Baba Türbesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İdris Baba Türbesi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İdris Baba Türbesi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Akşemsettin Türbesi
Akşemsettin Türbesi
Akşamsettin Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan Akşamsettin Hz. 'nin 1464 yılında Fatih tarafından yaptırılmış olan türbesidir. Bugün Bolu'nun Göynük ilçesinin sınırları içerisindedir. Türbenin girişi doğu yönüne bakmaktadır. Altıgen bir ...
Yuşa Hazretleri Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi, bugün İstanbul'da bulunan Yuşa Tepesi'nde bulunmaktadır. Bu tepe, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Yoros Kalesi'nin zirve noktası olarak ifade edilir. Bu tepe noktada da Hz. Yuşa'nın türbesi ve Yuşa Camii bulunur. Yuşa Ha...
Bursa Yeşil Türbe
Bursa Yeşil Türbe
Bursa Yeşil Türbe, bu türbe Bursa'nın tarihi sembol yapılarından birisi olma niteliğini sürdürmektedir. Şehrin birçok bölgesinden görülebilen bir konumda yer alan yeşil türbe, 1421 yılında Yıldırım Bayezid'in oğlu Sultan Mehmed Çelebi tarafından yapt...
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi, günümüzden geriye bakıldığında hemen hemen yedi asır geçmiş öncesinde yapılmış bir mezardır. O zamanlardan günümüze gelene kadar yapılan birçok farklı araştırmaya rağmen henüz, tarihte birçok çalışmalar yaparak adını tarihe yazmış...
Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul'un Eyüp semtinde Eyüp Sultan Cami'nin yanındadır. İstanbul'un kuşatılması sırasında, Hz. Muhammed'in ordusunda sancaktar olan ve kuşatma esnasında şehit olan Hz. Eyyub Ensari'nin mezarıdır. Mezar fetihten sonra bulunmuşt...
Türbe Duası
Türbe Duası
Türbe Duası, İslam dininin oldukça hassas olduğu bir konu olan türbe ziyaretlerinde edildiği için oldukça dikkatli seçilmesi gereken bir duadır. İslam'da dua etmek, kişinin kendi içinden geçenleri yaratıcıya bir istek olarak dillendirmesi yoluyla yap...
Konya Mevlana Türbesi
Konya Mevlana Türbesi
Konya Mevlâna Türbesi, Hz. Mevlâna 1207 yılında Belh şehrinde dünya ya gelmiş. Babası, Bahaeddin Veled, annesi, Mümine Hatun 'dur. Ülkemizde bulunan Mevlâna Türbesi, her yıl ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ülkemizde insanların yanı sıra, özellikle tu...
Telli Baba Türbesi
Telli Baba Türbesi
Telli Baba türbesi, aslında bu kabir'in kime ait olduğu ve hangi zamana ait olduğu bilinmemektedir. Esas adı Abdullah Efendi denilen Telli Baba Fatih Sultan Mehmet zamanında bir tabur askere imamlık yapmış diye bilinmektedir. Telli Babanın mezarı ise...
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi; Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim anısına, 1516 ve 1522 seneleri arasında Fatih'te, Sultan Selim semtinde, Haliç'e hâkim olan bir tepe üstüne inşa edilmiş olan külliye, cami, imaret, sıbyan mekteb...
Hz Veysel Karani Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Hz. Veysel Karani türbesi, Siirt'in Baykan İlçesi'nde, ilçenin 8 kilometre güneybatısında bulunur. Kendisinin asıl ismi Üveys bin mir Karni'dir. Hz. Veysel Karani Yemen'in Karn köyünde doğmuştur. Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber 550-560 yılların...
Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi ile ilgili detaylara inmeden önce Sultan Sencer hakkında bilgi edinecek olursak şu bilgilere ulaşabiliriz. Sultan Sencer Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğludur. Babası seferdeyken 1086 yılında dünyaya gelen Sultan Sencer küç...
Ali Semerkandi Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi: Kabri Çamlıdere'dedir. Çamlıdere'ye fazlasıyla emeği geçen, Çamlıdere'ye adını veren; yani resmi kayıtlara bakılırsa Osmanlı dönemindeki adı Şeyhler, halk arasında da bazen Şıhlar olarak kullanılmaktadır. Geçmişte adına eğitim...

 

Kastamonu Ayağı Yanık Türbesi
Abdulkadir Geylani Türbesi
Mama Hatun Türbesi
Emir Sultan Türbesi
Mimar Sinan Türbesi
Mevlana Türbesi
Oruç Baba Türbesi
Süleyman Şah Türbesi
Somuncu Baba Türbesi
Şah İsmail Türbesi
İdris Baba Türbesi
Yahya Efendi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Yeşil Türbe
Türbe
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Akşemsettin Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi
Bursa Yeşil Türbe
Yunus Emre Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi
Türbe Duası
Konya Mevlana Türbesi
Telli Baba Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Popüler İçerik
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi 1258 yılında doğmuş ve 1326 yılında Bursa da vefat etmiştir. Annesi Halime Hatun babası Er...
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Kalbi ve ruhi kirlerden temizlemek için Allah'a el açabileceğimiz bir yer olan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin makamı. A...
Veysel Karani Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Veysel Karani Türbesi:Hazreti Veysel Karani Türbesi ziyaret beldesindedir. Yörenin" Cas" denilen harcıyla 1901 yılında yapılmıştır ve kubbe ile örtülm...
Yeşil Türbe
Yeşil Türbe
Yeşil Türbe; Şehir yaşamının insanın duygularını örselediği zamanımızda, kimi vakit soluklanacak bir liman, bazı vakit de sürprizleri ile efkarımızı d...
Türbe
Türbe
TürbeAlimlerin veya devlet adamlarının mezarlarının bulunduğu, oda şeklindeki binaya türbe denir. İçerisine, ünlü kişilerinde defnedildiği anıtsal, ta...
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Fatih Camisi'nin avlusunda bulunmaktadır. Burası fetihten önce Bizans İmparatorlarının gömülü olduğu bir kiliseydi. Dolay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Telli Baba Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024