Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Mevlana Türbesi

Mevlana Türbesi

Mevlana Türbesi, mimarı Bedreddin Tebrizi olan Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait olan türbe aynı zamanda Mevlana Müzesi olarak da bilinir. Türbe Mevlana'nın ölümünden sonra Muiniddin Pervane, eşi Gürcü Hatun ve Alemeddin Kayser tarafından 1274 yılında yaptırılmıştır. Türbenin etrafında semahane, mescit, matbah, meydanı şerif, derviş hücreleri, çelebi dairesi şadırvan ve şebi aruz havuzuyla birlikte külliye durumundadır. Külliyede bulunan türbe binası Selçuklu dönemine, türbenin yivli gövdesiyle külahı, giriş koridoru, post kubbesi ve çelebi mezarları Karamanoğulları döneminde, mescit, türbeler, semahane, şadırvan ve matbah ise Osmanlı dönemine aittir.

Mevlana Türbesinin günümüzdeki şekli, kare planı olan zeminde üç tarafında kemerli, bir tarafında kapalı mekân durumundadır. Bunun üzerini 16 dilimli olan sivri bir külah kapatır. Külahın tepe kısmında hilal içinde Mevlevi sikkesi olan yüksek bir alem bulunur. Ayrıca külahın üzerinde firuze çiniler bulunur. Bu külaha yeşil kubbe denmektedir. Külahın altında Mevlana Celaleddin Rumi ise oğlu Sultan Veledin gök mermer kullanılarak yapılan üzeri püşideyle örtülü sandukaları bulunmaktadır. Türbede ayrıca bir mumyalık bölümü bulunur. Günümüzdeki gümüş eşikin altındaki bu bölümün kapısının 18. Yüzyılda örüldüğü bilinir. Bu kısmın çapraz tonozla örüldüğü düşünülmekte ve Mevlana'nın naaşının burada mumyalanarak muhafaza edildiği bilinmektedir.

Günümüzde müze olarak kullanılan Mevlana dergahının bulunduğu yer, Selçuklu sarayının gül bahçesi olduğu dönemde Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası olan Sultanü-l Ulema Bahaeddin Velede hediye olarak verilmiştir. Babası 12 Ocak 1231'de vefat edince, Mevlana Türbesinde bugün olduğu yere defnedilmiştir. Bu gül bahçesine yapılan ilk defin işlemidir. Bundan sonra Sultanü-l Ulema sevenleri Mevlana'ya giderek mezarın üzerine türbe yaptırmayı isteseler de Mevlana'na buna cevap olarak "Gök kubbenin dışında bundan daha iyi bir türbe olur mu" diyerek buna tepki vermiştir.

Mevlana Türbesi diğer bir adıyla Yeşil Türbe, dört fil ayağının yani kalın sütunun üstüne, 130.000 Selçuk-i dirhemi karşılığında Mimar Tebrizli Bedreddin'e yaptırılmış. Bu tarihten sonra yapılan inşaat çalışmaları 19. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Mevlevi dergahıyla, Mevlana Türbesi 1926 senesine gelindiğinde "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adıyla müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müze 1954 yılında tekrar gözden geçirilip, "Mevlana Müzesi" olarak adı değiştirilmiştir. Müzenin alanı bahçesi dahil 500 m2 kadar iken, istimlak edilen ve gül bahçesi olarak yeniden düzenlenen alanlarla beraber 18.000 m2 kadar büyütülmüştür.

Türbenin, müzenin avlu kısmına dervişan kapısından girilmektedir. Avluda kuzey ve batıda derviş hücreleri bulunur. Güneyi, matbah ve Hürrem Türbesinin adından, üçler mezarlığına açılan Susmuşlar (Hamuşan) kapısıyla biter. Doğuda Sinan Paşa, Hasan Paşa ve Fatma Hatun türbeleri, semahane, mescit kısımları, Mevlana ve diğer aile bireylerinin mezarlarının olduğu ana bina bulunur.

Avlunun içine Yavuz Sultan Selim tarafından 1512 yılında yaptırılan üstü kapalı şadırvan, şebi aruz havuzu ile avlunun kuzeyindeki selsebil denilen çeşme ayrı bir güzellik vermektedir.

Tarihte Kur'an'ı Kerim okunduğundan tilavet odası olarak adlandırılan kısım günümüzde hat dairesi olarak kullanılır. Burada Mustafa Rakım, Mahmud Celaleddin, Hulusi gibi bilinen hattatların levhaları ile Sultan 2. Mahmut tarafından yazılan kabartma levhada bulunur.

Mevlana Türbesi salonuna Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu olan Hasan Paşa tarafından 1599 yılında yaptırılmış olan gümüş kapıdan girilmektedir. Buradaki iki vitrinde Mevlana'nın en bilinen eserlerinden Mesnevi ile Divan-ı Kebir'e ait olan en eski nüshalar sergilenir. Türbe salonunun üzerini 3 tane küçük kubbe örtmektedir. Üçüncü kubbesi aynı zamanda post kubbesi adıyla anılır ve yeşil kubbeyle kuzeyden bitişik haldedir. Salon kuzey, güney ve doğu kısmında yüksek setle çevrilidir. Kuzeydeki iki parçalı yüksek setlerde ise 6 tane Horasan erinin sandukaları bulunur. Bunların ayak ucunda İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han adına yaptırılan nişan taşı sergilenir. Buradaki 2 levha Mevlana felsefesini, düşüncesini açıkladığından oldukça önemlidir.

Türbe salonunu doğu ve güneyden çevreleyen yüksek set üstünde de Mevlana ile babasının soyundan gelen 10 tanesi kadın olan, toplam 55 mezar ve Mevlevilikte makam sahibi olan 10 kişinin toplamda 65 mezar yer alır. Kadınlara ait olan mezarların üstündeki sandukalara sikke konmamıştır. Yeşil kubbenin tam olarak altında Mevlana ile oğlunun mezarları vardır. Üzerlerinde iki bombeli mermer sanduka 1965 senesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Üzerlerinde bulunan altın sırma tellerle işli puşide ise 1894 senesinde Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılmıştır.

Mevlana'nın babasının mezarı üzerinde olan, bazı çevreler tarafından bu durum "Oğlu geldiğinde babası ayağa kalkmış" diye açıklanan ahşaptan sanduka, tam bir Selçuklu eseri olup, herkes tarafından mükemmel bir eser olarak tanımlanmaktadır. Bu Mevlana için 1274 senesinde yaptırılmıştır. 1565 yılında Kanuni tarafından Mevlana ve oğlunun mezarlarına mermer sanduka yapılınca, bu ahşap sanduka babasının sandukası olmadığından, buraya konmuştur.
Son Güncelleme : 21.01.2024 16:55:55
Mevlana Türbesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Mevlana Türbesi Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Mevlana Türbesi"
ORAYI ÇOK SEVİYORUM HERZAMAN GİTMEK VE GÖRMEK İÇİN CAN ATIYORUM.
Arzu . 14.02.2018
CEVAP YAZ
Akşemsettin Türbesi
Akşemsettin Türbesi
Akşamsettin Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan Akşamsettin Hz. 'nin 1464 yılında Fatih tarafından yaptırılmış olan türbesidir. Bugün Bolu'nun Göynük ilçesinin sınırları içerisindedir. Türbenin girişi doğu yönüne bakmaktadır. Altıgen bir ...
Yuşa Hazretleri Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi, bugün İstanbul'da bulunan Yuşa Tepesi'nde bulunmaktadır. Bu tepe, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Yoros Kalesi'nin zirve noktası olarak ifade edilir. Bu tepe noktada da Hz. Yuşa'nın türbesi ve Yuşa Camii bulunur. Yuşa Ha...
Bursa Yeşil Türbe
Bursa Yeşil Türbe
Bursa Yeşil Türbe, bu türbe Bursa'nın tarihi sembol yapılarından birisi olma niteliğini sürdürmektedir. Şehrin birçok bölgesinden görülebilen bir konumda yer alan yeşil türbe, 1421 yılında Yıldırım Bayezid'in oğlu Sultan Mehmed Çelebi tarafından yapt...
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi, günümüzden geriye bakıldığında hemen hemen yedi asır geçmiş öncesinde yapılmış bir mezardır. O zamanlardan günümüze gelene kadar yapılan birçok farklı araştırmaya rağmen henüz, tarihte birçok çalışmalar yaparak adını tarihe yazmış...
Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul'un Eyüp semtinde Eyüp Sultan Cami'nin yanındadır. İstanbul'un kuşatılması sırasında, Hz. Muhammed'in ordusunda sancaktar olan ve kuşatma esnasında şehit olan Hz. Eyyub Ensari'nin mezarıdır. Mezar fetihten sonra bulunmuşt...
Türbe Duası
Türbe Duası
Türbe Duası, İslam dininin oldukça hassas olduğu bir konu olan türbe ziyaretlerinde edildiği için oldukça dikkatli seçilmesi gereken bir duadır. İslam'da dua etmek, kişinin kendi içinden geçenleri yaratıcıya bir istek olarak dillendirmesi yoluyla yap...
Konya Mevlana Türbesi
Konya Mevlana Türbesi
Konya Mevlâna Türbesi, Hz. Mevlâna 1207 yılında Belh şehrinde dünya ya gelmiş. Babası, Bahaeddin Veled, annesi, Mümine Hatun 'dur. Ülkemizde bulunan Mevlâna Türbesi, her yıl ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ülkemizde insanların yanı sıra, özellikle tu...
Telli Baba Türbesi
Telli Baba Türbesi
Telli Baba türbesi, aslında bu kabir'in kime ait olduğu ve hangi zamana ait olduğu bilinmemektedir. Esas adı Abdullah Efendi denilen Telli Baba Fatih Sultan Mehmet zamanında bir tabur askere imamlık yapmış diye bilinmektedir. Telli Babanın mezarı ise...
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi; Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim anısına, 1516 ve 1522 seneleri arasında Fatih'te, Sultan Selim semtinde, Haliç'e hâkim olan bir tepe üstüne inşa edilmiş olan külliye, cami, imaret, sıbyan mekteb...
Hz Veysel Karani Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Hz. Veysel Karani türbesi, Siirt'in Baykan İlçesi'nde, ilçenin 8 kilometre güneybatısında bulunur. Kendisinin asıl ismi Üveys bin mir Karni'dir. Hz. Veysel Karani Yemen'in Karn köyünde doğmuştur. Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber 550-560 yılların...
Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Sultan Sencer Türbesi ile ilgili detaylara inmeden önce Sultan Sencer hakkında bilgi edinecek olursak şu bilgilere ulaşabiliriz. Sultan Sencer Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğludur. Babası seferdeyken 1086 yılında dünyaya gelen Sultan Sencer küç...
Ali Semerkandi Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi: Kabri Çamlıdere'dedir. Çamlıdere'ye fazlasıyla emeği geçen, Çamlıdere'ye adını veren; yani resmi kayıtlara bakılırsa Osmanlı dönemindeki adı Şeyhler, halk arasında da bazen Şıhlar olarak kullanılmaktadır. Geçmişte adına eğitim...

 

Kastamonu Ayağı Yanık Türbesi
Abdulkadir Geylani Türbesi
Mama Hatun Türbesi
Emir Sultan Türbesi
Mimar Sinan Türbesi
Mevlana Türbesi
Oruç Baba Türbesi
Süleyman Şah Türbesi
Somuncu Baba Türbesi
Şah İsmail Türbesi
İdris Baba Türbesi
Yahya Efendi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Yeşil Türbe
Türbe
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Akşemsettin Türbesi
Yuşa Hazretleri Türbesi
Bursa Yeşil Türbe
Yunus Emre Türbesi
Eyüp Sultan Türbesi
Türbe Duası
Konya Mevlana Türbesi
Telli Baba Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Popüler İçerik
Yahya Efendi Türbesi
Yahya Efendi Türbesi
Yahya Efendi Türbesi, Yapım yılı 1570 olan türbe İstanbul  Beşiktaş'ta Yıldız semtinde yer almaktadır. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait ola...
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi
Osman Gazi Türbesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi 1258 yılında doğmuş ve 1326 yılında Bursa da vefat etmiştir. Annesi Halime Hatun babası Er...
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi
Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Kalbi ve ruhi kirlerden temizlemek için Allah'a el açabileceğimiz bir yer olan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin makamı. A...
Veysel Karani Türbesi
Veysel Karani Türbesi
Veysel Karani Türbesi:Hazreti Veysel Karani Türbesi ziyaret beldesindedir. Yörenin" Cas" denilen harcıyla 1901 yılında yapılmıştır ve kubbe ile örtülm...
Yeşil Türbe
Yeşil Türbe
Yeşil Türbe; Şehir yaşamının insanın duygularını örselediği zamanımızda, kimi vakit soluklanacak bir liman, bazı vakit de sürprizleri ile efkarımızı d...
Türbe
Türbe
TürbeAlimlerin veya devlet adamlarının mezarlarının bulunduğu, oda şeklindeki binaya türbe denir. İçerisine, ünlü kişilerinde defnedildiği anıtsal, ta...
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Fatih Camisi'nin avlusunda bulunmaktadır. Burası fetihten önce Bizans İmparatorlarının gömülü olduğu bir kiliseydi. Dolay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Telli Baba Türbesi
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Hz Veysel Karani Türbesi
Sultan Sencer Türbesi
Ali Semerkandi Türbesi
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024